Indian Breed Awards

Dog Name Breed Owner Name
dreamhondz son leal chippiparai suman das
lisheens sonya blade caravan hound mr. ninad v. vasantgadkar
barking house tinga caravan hound v. vincent jeyakumar
tazis devil caravan hound bharat gupta
running train caravan hound rajesh poojary
hund land's the wine guy rajapalayam t.j.arun thangasamy & s.venkatesh
karbens u look at me caravan hound r b govinda prabhu
raakhiya mudhol hound ramanna v. gasti
whisky mudhol hound sabanna k pujar
attilas sugar caravan hound anish a