Indian Breed Awards

Dog Name Breed Owner Name
lisheens sonya blade caravan hound mr. ninad v. vasantgadkar
raakhiya mudhol hound ramanna v. gasti
ch.karben's jazz dancer caravan hound prasad mayekar
daneland's horizone rajapalayam m.k.ramesh
raja mudhol hound venkattap navalgi
hund land's clooney caravan hound bharat gupta
hund land's the wine guy rajapalayam t.j.arun thangasamy & s.venkatesh
tazis amber rampur hound bharat gupta
whisky mudhol hound sabanna k pujar
brucelee chippiparai d.partha sarathi